Projekt

TalTech Endowment fondi asutamine

Lõpptähtaeg
31/12/2024

Asutada TalTech Endownement Fond

Projekti kasu

Anda jõuline strateegiline sõnum: TalTech on ühiskonna strateegiline partner, kes investeerib tulevikku ja aitab ühiskonnal olla valmis tulevikuprobleemide lahendamiseks koos kogu TalTech vilistlasperega.

Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1. Sõnastada fondi eesmärk, fondi ärimudel, fondi kasutamise põhimõtted ja juhtimismudel 2023
2. Viia läbi arutelud Vilistlaskogus, rektoraadis, senatis ja ekspertidega (sh tellida ekspertiis ja õiguslik-finantsiline analüüs)2023
3. Ülikooli sisene protsess, juhtimine ja haldus 2023
4. Värvata fondi juht ja juhtorganid 2023
5. Turundada, kommunikeerida ja kavandada müügitegevus fondi kasvatamiseks 2023/2024
6. Asutada Fond2024