TalTech taristute efektiivne ja jätkusuutlik juhtimine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2024
Jira
Seos arengukavaga

Ülikooli keskkonnad, nii füüsilised kui ka virtuaalsed, on mugavad ning jätkusuutlikud. Nad toovad häid tegijaid meile tööle ja õppima, lihtsustavad lävimist ülikoolipere endiste liikmete, tulevaste üliõpilaste ning ettevõtjatega.

Projekti eesmärk

1. Taristute haldamise kontseptsioon ja rahastamise mudel on kokkulepitud (kinnisvara/kinnistud; IT; õppe- ja teadustaristu);
2. Taristud on efektiivselt ja kulutõhusalt majandatud;
3. Taristud vastavad tuleviku visioonile ja on jätkusuutlikud.

Projekti kasu

Taristute jätkusuutlikkus ja rahastamise selgus.

Tulemused ja tähtajad

1. Olemasoleva ruumide andmebaasi alusel ruumide hõivatuse analüüs; tehtud 2021, sisendid ruumide andmebaasi täiendamiseks (STRB)2021
2. Ruumide klassifikaator (KVO)2022
3. Ruumide andmebaasi andmete kvaliteedi parandamine (KVO)2023
4. Laborite andmebaasi loomiseks ettevalmistav periood koostöös KVO, TO, EVO, ÕO, IT ja RO-ga (STRB)2023
5. Linnaku arenguplaan, arhitektuuriline visioon (KVO)2023
6. Laborite andmebaas, seos/liidestus ETIS-e ja ruumide andmebaasiga – concept (eelduseks sisendid EVO ja TO RAK-projektidest) - STRB2024
7. Parimad praktikad ja võrdlus võrdlusülikoolidest (standardid, ristkasutuspraktikad ja rahastamismudelid, tuumiktaristu vajaduse otsused)2024
8. Rahastamismudeli valik ja vajadusel muudatused laborite jätkusuutlikuks majandamiseks: ruumide kasutuse analüüsi Update (2021a analüüs uuendatud andmetega)2024
9. Ruumide efektiivsusstandardid ülikoolile (auditooriumeid per tudeng, koostööruume per tudeng, üldpinda per töötaja/tudeng, kabinette/laboreid per töötaja, parkimiskohti per tudeng/per töötaja)2025