Projekt

Ettevõtlusosakonna sildamine/võimestamine (Lõpetatud)

Lõpptähtaeg
31/12/2022
Staatus
Projekt on lõppenud

Projekt lõpetatud!

Ettevõtlusosakonna tegevuste jätkamist mõjutab oluliselt EL struktuurifondidest rahastatud projekti „TTÜ arenguprogramm aastateks 2016-2022“ (ASTRA7) lõppemine. Kui 2021. aastaks lõppesid projektis eelarvelised vahendid instituutides ja teaduskondades paiknevate ettevõtlusspetsialistide tööjõukulude katmiseks, siis alates 2022. aastast ei rahastata projektist enam ka ettevõtluskoostöö koordinaatorite ja projektijuhtide töötasu (kokku 6 ametikohta). Samas on ettevõtluskoostöö ning tehnoloogiasiirdega seonduvad tegevused seatud prioriteetseks TalTechi arengukavas, seega peame jätkama nimetatud tegevustega (mis on olnud ka välisrahastuse eeldus) ning leidma uue rahastusallika nimetatud tegevusi ellu viivatele töötajatele töötasu maksmiseks.