Risk 19

Seos arengukavaga

Ülikooli juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine ning juhtimisotsustega suunatakse igal juhtimistasandil ülikooli arengut kõrgetasemelise õppe- ja teadustegevuse poole.

Riski kirjeldus

Puudulik kriisivalmidus (näiteks koolitulistamiseks, pommirünnakuks vm katastroofiks), millel on otsene mõju inimeste eludele sh stsenaarium ja teadlikkus kiiresti reageerimiseks (info liikumine alt üles) ning võimetus kiiresti kriisiolukorrale ümber orienteeruda võib seada ohtu tudengite ja töötajate elud.