Protsess

Õigusteenuse tugiprotsess

Üldõigusaktide otstarbekuse ja õiguspärasuse tagamine, õigusalane nõustamine ning lepingute ja volikirjade õiguspärasuse tagamine.