Riskide juhtimine

Risk 30

Huvide konfliktid lepingutes võivad tuua kaasa mainekahju või tekitada ülikoolile täiendavaid kahjunõudeid, ettekirjutusi.

Regulatsioonid