Kinnisvara ja rajatiste haldus

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski