Riskide juhtimine

Risk 26

Voolukatkestused, võrguühenduse rikked, alajaamade hooldustööd või avariid kahjustavad IT-taristu, teadus- ja õppetaristute ning hoonete tehnosüsteemide töökindlust ning võivad põhjustada planeerimata kulutusi.

Regulatsioonid