Risk 26

Seos arengukavaga

Ülikooli keskkonnad, nii füüsilised kui ka virtuaalsed, on mugavad ning jätkusuutlikud. Nad toovad häid tegijaid meile tööle ja õppima, lihtsustavad lävimist ülikoolipere endiste liikmete, tulevaste üliõpilaste ning ettevõtjatega.

Riski kirjeldus

Voolukatkestused, võrguühenduse rikked, alajaamade hooldustööd või avariid kahjustavad IT-taristu, teadus- ja õppetaristute ning hoonete tehnosüsteemide töökindlust ning võivad põhjustada planeerimata kulutusi.