Protsess

Doktoriõppe korraldamine

Doktoriõppe kujundame oma loomult rahvusvaheliseks ja leiame talendikaid doktorante nii Eesti ettevõtetest kui ka üle maailma. Käsitleme doktorante teaduslike töötajatena, kellel koos järeldoktoritega lasub kaalukas roll ülikooli teadusliku võimekuse järjepideval tõstmisel.

Tulemus- ja tegevusindikaatorid

Kui graafik ei ilmu vajuta “Sign in”, vajadusel ka “Request access” ja vajadusel värskenda lehte.