Projekt

Doktoriõppe kvaliteedi tõstmine

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Doktoriõppe kvaliteedi kasv läbi suurema teadustöö osakaalu, seotuse majandusega, kvaliteetsema juhendamise, parema korralduse ja välisdoktorantide suurema lõimumise.
Projekti tulemusteks on: (1) ümberkujundatud doktoriõppeprogrammid; (2) juhendajate koolitusprogramm; (3) terviklik doktorantide tagasisidesüsteem; (4) regulaarsed keeleõppe kursused välisdoktorantidele.

Projekti kasu
  • Doktorantide rahulolu doktoriõppe korralduse ja juhendamisega analüüsitakse regulaarselt ning see kasvab
  • Väljalangevus väheneb
  • Seatud eesmärgid kaitstud doktorikraadide arvus on iga-aastaselt saavutatud
  • Nominaalajaga (ja N+1) kaitsmiste osakaal kasvab
  • Välisdoktorandid on paremini lõimunud, eesti keele oskusega välisdoktorantide arv kasvab
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1. Doktoriõppeprogrammide ümberkujundamine. Kevad 2021- Kevad 2022, (lõpetatud)
2. Juhendajate koolitusprogramm. Kevad 2022 - 2025
3. Doktorantide tagasisidesüsteemi väljatöötamine.Sügis 2022- Kevad 2023
4. Eesti keele õpe välisdoktorantidele.Sügis 2021 - 2025 ja jooksev
5. Tööstusdoktorantide ja väljastpoolt ülikooli juhendajate kaasamine. Meede väljatöötamisel.