Projekt

IT taristute turvalisuse tõstmine ja kaasajastamine

Lõpptähtaeg
31/12/2025

Rakendada ülikoolis infoturbe standard (E-ITS aka Eesti Infoturbestandard või ISO/IEC 27001). Infoturbe standardi rakendamine aitab tagada ülikooli ülesannete täitmiseks kasutatavate äriprotsesside ja infosüsteemide kõikehõlmava kaitse ning aitab saavutada infoturbe ühtlase taseme nendes kõikides osades. Infoturbe parem korraldus oraganisatsioonis (sh infoturbe integreerimine kõikidesse protsessidesse) tagab selle, et saaksime keskkenduda oma põhitegevusele ning valmisoleku reageerimaks rünnetele ja muudele infoturbe ohtudele. Lisks aitab standardi rakendamine tagada, et ülikooli tegevus on kooskõlas erinevate regulatsioonide ja lepingutega.

Avaliku-õigusliku üikoolina on ülikoolis kohustus vastav standard rakendada tulenevalt Küberturvalisuse seadusest ning vastavatest Vabariigi Valitsuse määrustest.

(Projekt (RAK 74) on reorganiseeritud projektist RAK21)  

Projekti kasu
  1. Loob süsteemaatilise lähenemise erinevate infovarade kaitsele.
  2. Aitab tagada parema valmisoleku erinevatele rünnetele.
  3. Aitab hinnata erinevaid riske, mis on seotud infoturbega.
  4. Võimaldab IT osakonnal oma tegevust muuta veelgi süsteemsemaks.
  5. Ülikoolis suureneb teadlikkus erinevatest küberturvalisusega seotud ohtudest.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
Alustamine Eesti Infoturbestandardi juurutamisega2022 (suvi)
Läbitud edukalt infotube audit2025