Protsess

IT juhtimine ja teenused

IT juhtimine on suunatud toetamaks ülikooli vajadusi. Eesmärgiks on ülikooli protsesside digitaliseerimine ja toetamine sobivate infotehnoloogiliste lahendustega ning hoidmine turvalisena, asjakohasena ja kasutajasõbralikuna.