IT juhtimine ja teenused

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

IT juhtimine on suunatud toetamaks ülikooli vajadusi. Eesmärgiks on ülikooli protsesside digitaliseerimine ja toetamine sobivate infotehnoloogiliste lahendustega ning hoidmine turvalisena, asjakohasena ja kasutajasõbralikuna.

Tulemus- ja tegevusindikaatorid

Kui graafik ei ilmu vajuta “Sign in”, vajadusel ka “Request access” ja vajadusel värskenda lehte.