Projekt

Tugiteenuste kättesaadavuse ja rahulolu tõstmine

Lõpptähtaeg
31/12/2024
Staatus
Projekt on käivitatud

Tugiteenused on tehtud kasutajatele kättesaadavaks ja kokku on lepitud keskkonnad, kus kasutajad saavad teenuseid taotleda. Tugiteenuste arendamisel lähtutakse kasutajakogemusest ja kasutajakeskuse põhimõttest ning püüeldakse ühekordse pöördumise põhimõtte rakendamise poole. Tugiteenuste kasutaja rahulolu hindamiseks on välja töötatud tagasisidestamise metoodika ning seda arvestatakse tugiteenuste parendamisel.

Projekti kasu

Tugiteenuseid arendatakse kasutajakogemusest ja kasutajakeskuse põhimõttest, mis suurendab ülikooli töötajate rahulolu pakutavate tugiteenustega. Tõrked teenuste osutamisel avastatakse ja lahendatakse kiirelt.

Tulemused ja tähtajad
Teenuste maht, kvaliteet jm parameetrid on jälgitavad:
Kokkulepitud teenused on tugiportaali kaudu taotletavad 60% ulatuses2022 lõpp
Kokkulepitud teenused on tugiportaali kaudu taotletavad 90% ulatuses ja neile saab anda vahetut tagasiside2023 lõpp
Tagasisidet arvestatakse teenuste parendamisel