Täiendusõppe kvaliteedi ja taseme ühtlustamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
01/01/2023
Seos arengukavaga

Rakendame uuenduslikke täiendus- ja elukestva õppe vorme, lähtudes õppijate ja tööturu vajadustest.

Projekti eesmärk

Täiendusõppe ühtlaselt kõrge tase ülikoolis, keskne koordineerimine ja sihtgruppide parem teenindamine.

Projekti kasu

Täiendusõppe tööjaotus on selge, instituudid saavad keskenduda paremini tasemeõppele, valmivad uued e-kursused.

Tulemused ja tähtajad

Täiendusõppe ülesanded on selgemalt jaotunud, instituutide ja avatud ülikooli koostöö on tugevam ja sihtgruppidele pakutakse neile sobivaid teenuseid2023