Projekt

Täiendusõppe kvaliteedi ja taseme ühtlustamine

Lõpptähtaeg
01/01/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Täiendusõppe ühtlaselt kõrge tase ülikoolis, keskne koordineerimine ja sihtgruppide parem teenindamine.

Projekti kasu

TalTechi täiendusõppe kursuste valik täieneb kvaliteetsete e-kursusega, mis täidavad Eesti riigi poolt rohepöörde ja diugipöörde elluviimise ja täiskasvanud elanikkonna koolitamisega seotud eesmärke. Koolitused on seotud ELi toetuste digi- ja rohepöörde meetmete elluviimisega.

Tulemused ja tähtajad
Valmib teaduskondade ja avatud ülikooli lektorite poolt 6 e-kursust, mis lähevad ülikooli täienduskoolituse kalendrisse. Kursusi müüakse riikliku koolitustellimuse kaudu või kommertsalustel.2024/2025
Kuulutatakse välja konkurss digipöörde ja rohepöördega seotud e-kursuste loomiseks.2024. a kevad
Lektorid valmistavad väljavalitud e-kursusi ette2024. a suvi
E-kursuste salvestamine2024. a september-november
E-kursused koolituskalendris täiskasvanud õppijatele läbimiseks2024. a IV kvartal