Protsess

Täiendusõppe teenuse osutamine

Täiendusõppe keskuse ülesanne on koordineerida, korraldada ja arendada täiendusõppe õppekavadel toimuvat täiendusõpet ning suve- ja talvekoole, osutada konsultatsiooniteenuseid, algatada ja osaleda täiendusõppe õppekavade arendustöös ning ülikoolisisestes, riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, osaleda koolituspakkumusega siseriiklikel ja rahvusvahelistel koolitushangetel.

Tulemus- ja tegevusindikaatorid

Kui graafik ei ilmu vajuta “Sign in”, vajadusel ka “Request access” ja vajadusel värskenda lehte.