Stipendiumite, annetuste ja partnerluse mahu suurendamine

Seos arengukavaga

Vilistlased ja tänased üliõpilased on meie kõige suurem väärtus ja me ootame neid ülikooli juurde tagasi ennast täiendama, kogemusi jagama ja koostööle.

Projekti eesmärk

Eesmärk on kaasata ühiskonda panustama rohkem Tehnikaülikoolis toimuvatesse teadus- ja arendusprojektidesse, järelkasvu panustamisesse (stipendiumid ja toetused tudengitele), tudengiorganisatsioonidesse, kultuurikollektiividesse ja ülikoolis toimuvatesse sündmustesse. Eesmärk on suurendada koostööd ettevõtete, eraisikute (Eestist ja välismaalt), organisatsioonide (erialaliidud, fondid) ja ülikooli vahel. Annetuste ja toetuste mahu suurendamiseks on välja töötatud ja järjepidevas arendamises annetuskultuuri edendamise protsess. Projekti käigus luuakse annetuste tegemist soodustav keskkond/platvorm, mis annab hea ülevaate toetusi vajavatest projektidest, stipendiumides ja ettevõtmistest ja kutsub üles vilistlasi, ettevõtteid ja teisi eraisikuid toetust vajavatesse projektidesse annetama.

* Platvormi eesmärk on pakkuda võimalust annetajale mugavaks ja kiireks annetamiseks, kus:
1. toetaja saab valida valdkonna ja projekti kuhu ta soovib oma annetuse suunata,
2. projektijuht saab ülevaate kes on annetusi teinud ning saab anda projekti arengust teavitusi ja tagasisidet,
3. annetajal on ülevaade projekti eesmärgi täituvusest (kui palju annetusi on projekt kokku kaasanud).

Annetuskultuuri edendamiseks on välja töötatud tugisündmused (tänuüritused, inspiratsioonikohtumised) ja -tegevused, mis aitavad koostööpartneritel paremini sihtrühmal silma paista ning ülikooliga koostöötegevusi kommunikeerida.

Soovime olla Eesti ja rahvusvahelistele ettevõtetele strateegiliseks partneriks valdkondlike arendustegevuste ning kvaliteetse ning motiveeritud järelkasvu koolitamise osas.

Projekti kasu

  • Annetuskultuuri edendamine – vilistlaste, ettevõtete, tudengite ja ülikooli töötajate kõnetamine annetuste tegemiseks. Aktiivne suhtlus sihtgruppidega;
  • Ülikooli ja ettevõtete vaheline koostöö suurendamine – läbi ühtse andmebaasi/süsteemi on teadustöötajad, õppejõud ja haldustugistruktuurid ühtses infoväljas ettevõtetega koostöö osas;
  • Tööturu järelkasvu ettevalmistamine ja motiveerimine – stipendiumite mahu suurendamine annab võimaluse enamate tudengite toetuse saamiseks;
  • Ülikoolile oluliste investeeringute võimaldamine – läbi kaasrahastusvõimaluse loomise on võimalik eraisikutel ja ettevõtetel lihtsama protsessiga ülikooli toetada. Lisaks on võimalik ülikoolil toetada temale väga olulisi projekte, arendusi ja uuringuid.

Tulemused ja tähtajad

1. Annetusplatvormi arendus ja lansseerimine.Sügis 2022
2. Esimesed toetusi vajavad projektid kaardistatakse sügiseks ning platvormi lansseerimise hetkeks on need veebis üleval. Platvormil on projekte erinevatest valdkondadest: stipendiumifondid, kultuurikollektiivid, tudengiorganisatsioonid.Sügis 2022
3. 2022. aasta lõpuks on esimesed neli rahastuskampaaniat edukalt lõpule viidud. Annetuste ja toetuste maht on võrreldes eelmise perioodiga kasvanud.2022
4. Läbi on viidud ülikooli koostööpartneritele tänuüritus, kuhu on kutsutud kõik koostööpartnerid, kes sponsorluse statuudi alusel pälvivad sponsorlustiitli, suurimad annetajad, ülikooli juhtkond ja teaduskondade esindajad.2022
5. Annetusplatvormi (vajaduspõhine) edasiarendus ning aktiivne projektide kaasamine.2023
6. Annetuste ja toetuste maht on võrreldes eelmise perioodiga kasvanud (sihttase 100 000 eurot). Selleks on läbi viidud sihtrühmade (vilistlased, ettevõtted ja organisatsioonid (liidud, fondid), ülikooli töötajad ja tudengid) kaupa erinevaid teavitus ja üleskutsekampaaniaid.2023
7. Aasta jooksul on tehtud ülikoolis vähemalt 3 projektide korje ja üles panemise kampaaniat. Vastavalt sellele ka vähemalt 3 suuremat teavituskampaaniat toetusi vajavatest projektidest.2023
8. Käivitatakse Ettevõtluskoostöö konverents, kus esinevad ülikoolist erinevate valdkondade eestvedajad.2023
9. Annetusplatvormi edasiarendus ning aktiivne projektide kaasamine.2024
10. Annetuste ja toetuste maht on võrreldes eelmise perioodiga kasvanud (sihttase 150 000 eurot).2024
11. Ettevõtluskoostöö konverentsi ja tänuõhtusöögi-gala läbi viimine. Osalejate arv (ettevõtete ja teaduskondade esindajate osas) võrreldes eelneva aastaga on kasvanud.2024
12. Annetusplatvormi (vajaduspõhine)edasiarendus ning aktiivne projektide kaasamine.2025
13. Annetuste ja toetuste maht on võrreldes eelmise perioodiga kasvanud (sihttase 250 000 eurot).2025
14 Ettevõtluskoostöö konverentsi ja tänuõhtusöögi-gala läbi viimine. Osalejate arv (ettevõtete ja teaduskondade esindajate osas) võrreldes eelneva aastaga on kasvanud.2025