Projekt

Stipendiumite, annetuste ja partnerluse mahu suurendamine

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Eesmärk on kaasata ühiskonda panustama rohkem Tehnikaülikoolis toimuvatesse teadus- ja arendusprojektidesse, järelkasvu panustamisesse (stipendiumid ja toetused tudengitele), tudengiorganisatsioonidesse, kultuurikollektiividesse ja ülikoolis toimuvatesse sündmustesse. Eesmärk on suurendada koostööd ettevõtete, eraisikute (Eestist ja välismaalt), organisatsioonide (erialaliidud, fondid) ja ülikooli vahel. Annetuste ja toetuste mahu suurendamiseks on välja töötatud ja järjepidevas arendamises annetuskultuuri edendamise protsess. Projekti käigus luuakse annetuste tegemist soodustav keskkond/platvorm, mis annab hea ülevaate toetusi vajavatest projektidest, stipendiumides ja ettevõtmistest ja kutsub üles vilistlasi, ettevõtteid ja teisi eraisikuid toetust vajavatesse projektidesse annetama.

* Platvormi eesmärk on pakkuda võimalust annetajale mugavaks ja kiireks annetamiseks, kus:
1. toetaja saab valida valdkonna ja projekti kuhu ta soovib oma annetuse suunata,
2. projektijuht saab ülevaate kes on annetusi teinud ning saab anda projekti arengust teavitusi ja tagasisidet,
3. annetajal on ülevaade projekti eesmärgi täituvusest (kui palju annetusi on projekt kokku kaasanud).

Annetuskultuuri edendamiseks on välja töötatud tugisündmused (tänuüritused, inspiratsioonikohtumised) ja -tegevused, mis aitavad koostööpartneritel paremini sihtrühmal silma paista ning ülikooliga koostöötegevusi kommunikeerida.

Soovime olla Eesti ja rahvusvahelistele ettevõtetele strateegiliseks partneriks valdkondlike arendustegevuste ning kvaliteetse ning motiveeritud järelkasvu koolitamise osas.

Projekti kasu
  • Annetuskultuuri edendamine – vilistlaste, ettevõtete, tudengite ja ülikooli töötajate kõnetamine annetuste tegemiseks. Aktiivne suhtlus sihtgruppidega;
  • Ülikooli ja ettevõtete vaheline koostöö suurendamine – läbi ühtse andmebaasi/süsteemi on teadustöötajad, õppejõud ja haldustugistruktuurid ühtses infoväljas ettevõtetega koostöö osas;
  • Tööturu järelkasvu ettevalmistamine ja motiveerimine – stipendiumite mahu suurendamine annab võimaluse enamate tudengite toetuse saamiseks;
  • Ülikoolile oluliste investeeringute võimaldamine – läbi kaasrahastusvõimaluse loomise on võimalik eraisikutel ja ettevõtetel lihtsama protsessiga ülikooli toetada. Lisaks on võimalik ülikoolil toetada temale väga olulisi projekte, arendusi ja uuringuid.
Tulemused ja tähtajad
Tegevus 1: Annetusplatvormi arendus ja lansseerimine.2022
Tegevus 2: Tehnikaülikooli koostööpartnerite tänuürituse korraldamine (aastal 2022) ja järgnevatel aastatel töötada välja Ettevõtluskoostöö konverents ja -gala formaadis üritus.2022 / pidev tegevus