Arengufondi stipendiumite välja andmise ja annetuste vastuvõtmise koordineerimine

Protsessi eesmärk

Peame oluliseks suurendada vilistlaste panust ülikooli arengueesmärkide realiseerimisel.

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski

Tulemus- ja tegevusindikaatorid

Kui graafik ei ilmu vajuta “Sign in”, vajadusel ka “Request access” ja vajadusel värskenda lehte.