Protsess

Arengufondi stipendiumite välja andmise ja annetuste vastuvõtmise koordineerimine

Peame oluliseks suurendada vilistlaste panust ülikooli arengueesmärkide realiseerimisel.

Tulemus- ja tegevusindikaatorid

Kui graafik ei ilmu vajuta “Sign in”, vajadusel ka “Request access” ja vajadusel värskenda lehte.