Spordiklubi arengukava elluviimine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Seos arengukavaga

Ülikooli keskkonnad, nii füüsilised kui ka virtuaalsed, on mugavad ning jätkusuutlikud. Nad toovad häid tegijaid meile tööle ja õppima, lihtsustavad lävimist ülikoolipere endiste liikmete, tulevaste üliõpilaste ning ettevõtjatega.

Projekti eesmärk

Spordiklubi põhitegevused eesmärkide elluviimiseks on:

  1. Tallinna Tehnikaülikooli spordipoliitika elluviimine ja selleks vajalike tingimuste loomine;
  2. treening- ja sportimisvõimaluste loomine, võistluste korraldamine, üliõpilasspordi propageerimine;
  3. võistkondade ja üksikalade sportlaste komplekteerimine, treenimine ja suunamine, registreerimine ning osalemine kodu- ja välismaistel võistlustel;
  4. koostöö spordiorganisatsioonidega Eestis ja rahvusvaheliselt.

Tulemused ja tähtajad

EesmärkBaastaseSihttaseTähtaeg
Mängudel vaatajate arv, keskmiselt võistlusel.280500+al 2022
Sportivad töötajad (aastakaartide arv).3505002025
Tuumiküritustel osalejad.4008002025
Õppeaine "Liikumisharrastuse alused" deklareerinud üliõpilased (aastas).19672000+al 2022
Sportivad üliõpilased (õppeaine välised).300300+al 2022
Õppe sidusus teadmispõhisusega (loengud ja nendel osalejad).-4 (200)2021
Spordiklubi osakaal ülikooli Share of Voice-ist20%20%+läbivalt
Medalite arv492025
Strateegilised partnerlussuhted-32025
Sponsortulu (eraraha)kasv 5% a2022-2025
Väliste klientide müügitulukasv 5% a2022-2025
Uus lauatennise ja venitusala põrand2021
Tennise ja padeliväljakud, fuajee ja staadioni renoveerimine2022
Spordihoone jooksuringi uus põrand, garderoobide renoveerimine2023
Tualettide renoveerimine2024
Jõusaali II korruse väljaehitamine2025