Projekt

Spordiklubi arengukava elluviimine

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Spordiklubi põhitegevused eesmärkide elluviimiseks on:

  1. Tallinna Tehnikaülikooli spordipoliitika elluviimine ja selleks vajalike tingimuste loomine;
  2. treening- ja sportimisvõimaluste loomine, võistluste korraldamine, üliõpilasspordi propageerimine;
  3. võistkondade ja üksikalade sportlaste komplekteerimine, treenimine ja suunamine, registreerimine ning osalemine kodu- ja välismaistel võistlustel;
  4. koostöö spordiorganisatsioonidega Eestis ja rahvusvaheliselt.
Tulemused ja tähtajad
EesmärkBaastaseSihttaseTähtaeg
Mängudel vaatajate arv, keskmiselt võistlusel.280500+al 2022
Sportivad töötajad (aastakaartide arv).3505002025
Tuumiküritustel osalejad.4008002025
Õppeaine "Liikumisharrastuse alused" deklareerinud üliõpilased (aastas).19672000+al 2022
Sportivad üliõpilased (õppeaine välised).300300+al 2022
Õppe sidusus teadmispõhisusega (loengud ja nendel osalejad).-4 (200)2021
Spordiklubi osakaal ülikooli Share of Voice-ist20%20%+läbivalt
Medalite arv492025
Strateegilised partnerlussuhted-32025
Sponsortulu (eraraha)kasv 5% a2022-2025
Väliste klientide müügitulukasv 5% a2022-2025
Uus lauatennise ja venitusala põrand2021
Tennise ja padeliväljakud, fuajee ja staadioni renoveerimine2022
Spordihoone jooksuringi uus põrand, garderoobide renoveerimine2023
Tualettide renoveerimine2024
Jõusaali II korruse väljaehitamine2025