Sporditeenused

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Peame tähtsaks hoida püsivalt kõrgel oma töötajate ja üliõpilaste töövõimet ning töö- ja eraelu tasakaalu. Seepärast peame jätkuvalt oluliseks kultuurilise-, sportliku-, huvi- ja erialase eneseteostuse toetamist.

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski

Tulemus- ja tegevusindikaatorid

Kui graafik ei ilmu vajuta “Sign in”, vajadusel ka “Request access” ja vajadusel värskenda lehte.