Projekt

Ringmajanduse alase teadusvõimekuse tõstmine

Lõpptähtaeg
30/11/2025
Staatus
Projekt on teostamisel

Projekti üldiseks eesmärgiks on luua soodsad tingimused uurimisrühmade vaheliseks koostööks ringmajanduse valdkonnas teadusarenduseks ja innovatsiooniks.

Projekti kasu
  • Ülikoolis tekkib tugevam teaduskompetents Eesti ja Euroopa majandusele olulises suunas. Sealhulgas suureneb lähima viie aasta jooksul akadeemiliste töötajate arv, kes antud valdkonnas töötavad 20% võrra.
  • Interdistsiplinaarne koostöö võimaldab tulemuslikumat TA rahastuse taotlemist ja tagab akadeemilise järjepidevuse. Tänu laiema interdistsiplinaarse kompetentsi kaasamisele tõuseb oluliselt valdkondlik teadusproduktiivsus ja on tagatud teadusekvaliteedi näitajad tasemel, mis ületavad tehnikaülikooli vastavaid keskmisi näitajaid ning on võrreldavad partnerülikoolide omaga.
  • Uurimisrühmade tugevam võrgustumine lubab ülikooli teadustaristu efektiivsemat kasutamist (sh aparatuuri ristkasutus).
  • Suureneb ringmajanduse ja sellega seotud tegevuste nähtavus TalTech sees ja väljapoole.
  • Ettevõtluslepingute arvu ja mahu tõus.
  • Väljast poolt ülikooli tulnud koostöö ettepankute arvu tõus.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
Esimene etapp 26.04.2024
1. Esimese etapi ettevalmistus:
1.1. Tegevuskava täpsustamine ja kommunikatsioonikava koostamineSeptember 2023
1.2.Uurimisrühmajuhtide töörühma moodustamineOktoober 2023
1.3. Ekspertidega kohtumiste kinnitamine.September - Oktoober 2023
2. Ühised mõttetalgud ja töötoad ideekonkursside protsessi loomiseks ja valideerimiseks:
2.1 Parim praktika töötoad välisekspertidega (Utrecht Ülikooli ja veel ühe ülikooli eksperdid) ja metoodika valmine.Oktoober-detsember 2023
2.2 Ringmajanduse seminarid ülikooli teadlaskonnale.September 2023-Aprill 2024
2.3. RMTLi meeskonna ja uurimisrühmade juhtide töörühma töötoad väljakutsete ja kompetentside võrdlevaks kaardistamiseks ning ideekonkursside protsessi valideerimine.Jaanuar- Veebruar 2024
2.4. Ideekonkursside sissejuhatavad mõttetalgud ning töötoad ideekonkursside protsessi loomiseks ja valideerimiseks. Konkurssi hindamiskomisjoni kinnitamine.Märts-Aprill 2024
Teine etapp10. november 2025
1. Seemneraha ideekonkurssAprill 2024 - mai 2025
2. Tunnusideede konkurssSeptember 2024-september 2025
3. Projekti lõpetamine November 2025
3.1. Kommunikatsiooni teenus projekti tegevuste nähtavuse tagamiseks TalTechis ja välja poole.September 2025
3.2. Projekti aruande koostamine ja esitamine.Oktoober-november 2025