Üldõigusaktide ülevaatus ja korrastamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2023
Seos arengukavaga

Ülikooli juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine ning juhtimisotsustega suunatakse igal juhtimistasandil ülikooli arengut kõrgetasemelise õppe- ja teadustegevuse poole.

Projekti eesmärk

Kasutaja ja sihtrühmakesksed üldõigusaktid on selged, koostoimelised ja arusaadavad, vajadusel varustatud protsessi skeemi ning hindamiskriteeriumidega.

Projekti kasu

Üldõigusaktide koguarv väheneb, need on selgemad ja lihtsamad, terviklikud, arusaadavad ja ühemõttelised.

Tulemused ja tähtajad

Teadustöö, sh doktoriõpe ja projektide haldamine2021
Õppetöö2022
Juhtimine, finants ja muud tugiteenused2023