Projekt

Maine ja nähtavuse suurendamine Eestis ja rahvusvaheliselt. Projekt nr 4 – foto- ja videoproduktsioonivõimekus

Lõpptähtaeg
31/12/2024
Staatus
Projekt on käivitatud

Tagada võimekus inimeste näol luua kvaliteetset foto- ja videosisu, et kajastada uudiseid operatiivselt, soodsalt ja kaasaegsetes formaatides kõikidele oma olulistele sidusrühmadele meediasuhtluses, sisekommunikatsioonis, infotundide ülekannetes, pressikonverentsidel, õppe- ja teadustöös, erinevatel sündmustel ning pääseda sõnumiga senisest suuremal määral nii suurde meediasse kui sotsvõrgustikesse (sh TikTok), et pälvida rohkem, sh atraktiivsemaid kajastusi. Hea kvaliteediga videole saab omakorda osta juurde google-i liiklust, et olla nähtav uutele doktorantidele ja huvitatud partneritele. Kuna meie majasisene protsesside keerukus on suur, on vaja püsivaid kokkuleppeid, et protsess oleks ladusam, kiirem ja veatum ning toodaks tulemusena rohkem atraktiivseid sisutükke.

Soovime teha püsikokkulepped 2 inimesega, operaator/monteerija ning produktsioonijuhiga. See on püsiv ja isejuhtiv meeskond. Püsivus on tähtis usalduse tekkeks ja arusaamiseks ülikooli toimimisest, sh teadlase rollist. Projekti õnnestumiseks on vajalik ka mobiilselt ringipaigutatav elementaarne salvestustehnika (täpne nimekiri vajab nimetatud ekspertide poolset täpsustust, minimaalne vajalik tehnika on olemas).

Projekti kasu

Ülikoolile, sh teadusele tekib visualiseeritud ning laiemalt ja kiiremini arusaadav mõõde, jäädvustatud atraktiivne sisu, mida saab kasutada väga mitmel otstarbel ja pikaajaliselt. Hästi presenteeritud kommunikatsioon võimaldab selle laiemat levikut, ka väljaspool Eestit. Toodetud sisu ilmestab muuhulgas ka meie veebilehte, uurimisrühmade, teadlaste ja projektide lehti, YouTube, Facebooki, Instagrami, TikToki jms kanaleid. Ülikooli üksustel tekib võimalus saada püsivat tuge väiksemate sündmuste kajastamisel videomaterjali näol.

 

Tulemused ja tähtajad
Mehitada meeskond ja hankida esmane vajaminev tehnika. Käivitada protsessid ja tagada esmased tulemused.2022
Jätkata kuni suveni ning aasta möödumisel hinnata tulemuslikkust ning edasise jätkumise vajadust. (Kvaliteetse videomaterjali tootmise jätkamine on kriitilise tähtsusega nii mainekujunduse, teaduskommunikatsiooni, ettevõtluskoostöö kui vastuvõtu jaoks)2023