Projekt

Maine ja nähtavuse suurendamine Eestis ja rahvusvaheliselt. Projekt nr 3 – täiendavate sisukoostöö formaadid meediaga

Lõpptähtaeg
31/12/2023
Staatus
Projekt on käivitatud

Algatada uusi sisukoostööformaate Eesti suuremate meediamajadega, et tagada püsiv ning nähtav meediaruum TalTechi uudistele ja sõnumitele. Võimalikke formaate: Suure Meediamaja podcast (nt tänane koostöö Delfiga õppeprogrammide alal). Nt Novaatori ja Õpetajate lehe püsikoostöö. Nt “Reaching out lähinaabriteni – üliõpilaste veebiraadio kohaliku võimu ja elanikega. Nt TalTechi faktikontroll.

Projekti kasu

Püsivad sisukoostöö formaadid võimaldavad kajastusi planeerida. Head ja sisuliselt formaadid ehitavad partnerlussuhteid oluliste meediamajadega. Püsiv ja regulaarne nähtavus suurtes meediakanalites kasvatab ülikooli brändi nähtavust ning usaldusväärsust. Huvitava sisuga püsirubriik kasvatab lisaks meediakajastuste tõusule ka sisu lugejate arvu ning liiklust ülikooli e-kanalitesse.

Tulemused ja tähtajad
1. Osta pidevat nähtavust portaalides, aga investeerinud ka üksikutesse, suuremat nähtavust eeldanud materjalide avaldamisse.Pidev tegevus
1.1 Ostnud pidevat nähtavust portaalides, aga investeeritud ka üksikutesse, suuremat nähtavust eeldanud materjalide avaldamisse. (Nt, Rohegeenius, Ärigeenius, Delfi)Pidev tegevus