Maine ja nähtavuse suurendamine Eestis ja rahvusvaheliselt. Projekt nr 3 – täiendavate sisukoostöö formaadid meediaga

Projekti omanik
Projektijuht
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Jira
Seos arengukavaga

Tehnikaülikool on nähtav Eestis ja rahvusvaheliselt. Innustame akadeemilist ülikooliperet avalikkusega suhtlema, suudame oma teadussaavutusi ka laiale üldsusele selgitada ning äratada huvi teaduse ja insenerihariduse vastu.

Projekti eesmärk

Algatada uusi sisukoostööformaate Eesti suuremate meediamajadega, et tagada püsiv ning nähtav meediaruum TalTechi uudistele ja sõnumitele. Võimalikke formaate: Suure Meediamaja podcast (nt tänane koostöö Delfiga õppeprogrammide alal). Nt Novaatori ja Õpetajate lehe püsikoostöö. Nt “Reaching out lähinaabriteni – üliõpilaste veebiraadio kohaliku võimu ja elanikega. Nt TalTechi faktikontroll.

Projekti kasu

Püsivad sisukoostöö formaadid võimaldavad kajastusi planeerida. Head ja sisuliselt formaadid ehitavad partnerlussuhteid oluliste meediamajadega. Püsiv ja regulaarne nähtavus suurtes meediakanalites kasvatab ülikooli brändi nähtavust ning usaldusväärsust. Huvitava sisuga püsirubriik kasvatab lisaks meediakajastuste tõusule ka sisu lugejate arvu ning liiklust ülikooli e-kanalitesse.

Tulemused ja tähtajad

Läbirääkimised täiendavate sisukoostöö partneritegaKevad-suvi 2022
Koostöö algus sügisel 2022.Sügis 2022
Vajadusel partnerite ringi ülevaatus ja muudatused.Igal aastal
Vajadusel formaadi uuendused ja täiendused.Igal aastal