Maine ja nähtavuse suurendamine Eestis ja rahvusvaheliselt. Projekt nr 1 – väliste kirjutajate võrgustiku kaasamine

Projekti omanik
Projektijuht
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Jira
Seos arengukavaga

Tehnikaülikool on nähtav Eestis ja rahvusvaheliselt. Innustame akadeemilist ülikooliperet avalikkusega suhtlema, suudame oma teadussaavutusi ka laiale üldsusele selgitada ning äratada huvi teaduse ja insenerihariduse vastu.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on kaasata TalTechi teaduskommunikatsiooni juhi tiimi 5-liikmeline väliste autorite võrgustik, kes on võimelised teadusuudiseid algusest peale looma, sh teadusgrupiga otse suhtlema ning taustamaterjalidega töötama. Väline võrgustik on väga abiks, kui kuhjuvaid teemasid tekib ühele ajaperioodile rohkem ning tänane ülikooli meeskond ei jõua paralleelselt nii paljude teemadega tegeleda.

Projekti kasu

Väliste kirjutajate võrgustiku tulemusel tekib aastas lisaks ca 100 kaalukat teaduskommunikatsiooni artiklit, mille miinimumlevik oleks 2 kajastust artikli kohta ehk kokku +200 tugevat sisulist kajastust aastas. Head välised kirjutajad mitmekesistavad tehnikaülikooli kuvandit, suurendavad võimsust ülikooli tegemisi kajastada ning kujundavad teadlaste harjumust oma projektidest rohkem rääkida.

Tulemused ja tähtajad

Esimesed kirjutajad on võimalik leida väga kiiresti ning pikka sisulist planeerimist see projekt ei vaja. Hea võrgustik on olemas ülikooli enda turunduse ja kommunikatsiooni osakonna töötajatel.Jooksvalt