Projekt

Liikuvusandmete kogumine

Lõpptähtaeg
30/09/2023
Staatus
Projekt on käivitatud

Projekti eesmärgiks on läbi Telia Crowd Insights liikuvusandmete mõõtmise ja käitumisharjumiste teadvustamise sekkumiste planeerimine TalTech süsinikjälje vähendamiseks. Liikuvus on üks oluline osa kogu TalTech süsinikjalajäljest, mida mõõta tuleb ning Telia teenus pakub linna- ja keskkonnaplaneerijatele tööriista selle toimingu tegemiseks, andes võimaluse mõõta ja võrrelda erinevate marsruutide ja transpordiliikide süsinikdioksiidi heitkoguseid. Seejärel aitab see seada prioriteete, millised tegevused avaldavad suurimat mõju ning võimaldab edusamme mõõta. Teenus ühendab Telia mobiilivõrgust pärinevad anonüümsed liikumisandmed tunnustatud CO2-heite mudeliga CERO. Crowd Insightsi teenus pakub mobiilpositsioneerimise abil asukohapõhist ülevaadet rahvahulkade liikumismustritest. Asukohapõhine anonüümsete liikuvusandmete analüüs on aluseks edasistele TalTech kinnisvaraosakonna, TalTech Targa Linna Tippkeskuse, ülikooli töötajate ja tudengite teadus- ja arendustöödele, mida saab kasutada konkreetselt nii TalTechis kui teiste hoonete ja suuremate avalike ruumide liikuvuslahendustega seotud töödes.

Projekti kasu
  • Projekt annab sisendi, milliseid projekte on vaja, et liikuvuses keskkonnasäästlikumaks saada;
  • Tekkinud liikuvusandmeid saab kasutada ülikooli õppe- ja teadustööde raames.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
Eeltöö – Teliaga lepingu sõlmimine, andmeanalüüsiks andmete kogumine (jaan 2023)Jaanuar 2023
Põhitöö – igapäevane andmebaasi kogumine, andmete töötlemine GHGP protokolli järgi süsinikjalajäljeks Jaanuar - september 2023
Lõpetamine September 2023