Liikuvusandmete kogumine

Projektijuht
Lõpptähtaeg
01/07/2023
Jira
Seos arengukavaga

Ülikooli keskkonnad, nii füüsilised kui ka virtuaalsed, on mugavad ning jätkusuutlikud. Nad toovad häid tegijaid meile tööle ja õppima, lihtsustavad lävimist ülikoolipere endiste liikmete, tulevaste üliõpilaste ning ettevõtjatega.

Tehnikaülikool eristub kliimanutikuse ja energiasäästlikkusega ning on tuleviku linna testkeskuseks. Olenemata asukohast moodustab ülikool terviku.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on läbi Telia Crowd Insights liikuvusandmete mõõtmise ja käitumisharjumiste teadvustamise sekkumiste planeerimine TalTech süsinikjälje vähendamiseks. Liikuvus on üks oluline osa kogu TalTech süsinikjalajäljest, mida mõõta tuleb ning Telia teenus pakub linna- ja keskkonnaplaneerijatele tööriista selle toimingu tegemiseks, andes võimaluse mõõta ja võrrelda erinevate marsruutide ja transpordiliikide süsinikdioksiidi heitkoguseid. Seejärel aitab see seada prioriteete, millised tegevused avaldavad suurimat mõju ning võimaldab edusamme mõõta. Teenus ühendab Telia mobiilivõrgust pärinevad anonüümsed liikumisandmed tunnustatud CO2-heite mudeliga CERO. Crowd Insightsi teenus pakub mobiilpositsioneerimise abil asukohapõhist ülevaadet rahvahulkade liikumismustritest. Asukohapõhine anonüümsete liikuvusandmete analüüs on aluseks edasistele TalTech kinnisvaraosakonna, TalTech Targa Linna Tippkeskuse, ülikooli töötajate ja tudengite teadus- ja arendustöödele, mida saab kasutada konkreetselt nii TalTechis kui teiste hoonete ja suuremate avalike ruumide liikuvuslahendustega seotud töödes.

Projekti kasu

  • Projekt annab sisendi, milliseid projekte on vaja, et liikuvuses keskkonnasäästlikumaks saada;
  • Tekkinud liikuvusandmeid saab kasutada ülikooli õppe- ja teadustööde raames.

Tulemused ja tähtajad

Eeltöö – Teliaga lepingu sõlmimine, andurite paigaldus, TalTech jätkusuutlikkuse kava ekspertide töörühmaga info jagamine, vajalike ligipääsude lisamine eelmainitud ekspertideleJuuli 2022
Põhitöö – igapäevane andmebaasi kogumine, andmete töötlemine GHGP protokolli järgi süsinikjalajäljeks juuli 2022 - juuni 2023
Lõpetamine Juuli 2023