Kinnisvara haldamise ja arendamise kontseptsioon

Projekti omanik
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2022
Seos arengukavaga

Tehnikaülikool eristub kliimanutikuse ja energiasäästlikkusega ning on tuleviku linna testkeskuseks. Olenemata asukohast moodustab ülikool terviku.

Projekti eesmärk

Kinnisvara haldamist, korrashoidu ja arendamist on võimalik teha kulutõhusalt ja planeeritult. Selleks on oluline finantseeskirja lisada kinnisvara korrashoiu ja rahastamise põhimõtted ja minimaalne rahastussumma, et oleks võiamalik töid planeerida.

Projekti kasu

  1. Kinnisvara pikk plaan ja haldas emudel on vajalik kokkuleppida 2021 a sügisel.
  2. Pika plaani monitooring toimuks iga aastaselt vastavalt täiendavatele mõõdikutele.
  3. Ruumide kasutuse efektiivsuse analüüs (STRB) peab valmima 2021 a sügiseks, see on oluline sisend pikaajalisse tööplaani.

Tulemused ja tähtajad

Kinnisvara pikk plaan ja haldamise mudeli kokkuleppimine2021 sügis
Pika plaani monitooring toimuks iga aastaselt vastavalt täiendavatele mõõdikuteleiga aastaselt