Projekt

Kinnisvara haldamise ja arendamise kontseptsioon

Lõpptähtaeg
31/12/2023
Staatus
Projekt on käivitatud

Kinnisvara haldamist, korrashoidu ja arendamist on võimalik teha kulutõhusalt ja planeeritult. Selleks on oluline finantseeskirja lisada kinnisvara korrashoiu ja rahastamise põhimõtted ja minimaalne rahastussumma, et oleks võiamalik töid planeerida.

Projekti kasu
  1. Kinnisvara pikk plaan ja haldas emudel on vajalik kokkuleppida 2021 a sügisel.
  2. Pika plaani monitooring toimuks iga aastaselt vastavalt täiendavatele mõõdikutele.
  3. Ruumide kasutuse efektiivsuse analüüs (STRB) peab valmima 2021 a sügiseks, see on oluline sisend pikaajalisse tööplaani.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
Kinnisvara pikk plaan ja haldamise mudeli kokkuleppimine2023
Pika plaani monitooring toimuks iga aastaselt vastavalt täiendavatele mõõdikuteleiga aastaselt