Jätkusuutliku ja kliimaneutraalse ülkooli kontseptsioon

Projektijuht
Lõpptähtaeg
31/05/2023
Jira
Seos arengukavaga

Tehnikaülikool eristub kliimanutikuse ja energiasäästlikkusega ning on tuleviku linna testkeskuseks. Olenemata asukohast moodustab ülikool terviku.

Projekti eesmärk

TalTech on suunanäitaja jätkusuutliku kliimanutika ülikoolina nii tööandjana kui õppe-, teadus- ja ettevõtlustegevuses.

Projekti kasu

Ülikooli kestliku arengu eesmärkide defineerimine ning tulemuste saavutamine kõigis põhitegevuse valdkondades: TA, õppe-, ühiskonna teenimine ning toetavate valdkondadena füüsiline keskkond, nutikad lahendused ja organisatsiooni kultuur; teadlikkuse ja võimekuse kasv jätkusuutliku arengu ning kliimaga kohanemise õpetamiseks.

Tulemused ja tähtajad

Jätkusuutliku ülikooli strateegia ja tegevuskava2021
Energiaauditi baasuuringud 2021
Jätkusuutliku ülikooli mõõdikud, nende baas- ja sihttasemete määratlemine2022
Koostöömudel tudengite jt sidusrühmade kaasamiseks 2022
Ülikooli ringmajandusstrateegia ja rakenduskava väljatöötamine2022
Mustamäe linnaku kliimakava väljatöötamine2022
Liikuvuskava alusuuring2022
Jäätmekäitluskava väljatöötamine ja rakenduskava koostamine2022
Õppekavade muudatuste raamistik2022
Liikuvuskavad kõikides kampustes ja regioonides2023