Projekt

Jätkusuutliku ja kliimaneutraalse ülkooli kontseptsiooni rakendamine

Lõpptähtaeg
31/12/2024
Staatus
Projekt on käivitatud

TalTech on suunanäitaja jätkusuutliku kliimanutika ülikoolina nii tööandjana kui õppe-, teadus- ja ettevõtlustegevuses.

Projekti kasu

Ülikooli kestliku arengu eesmärkide defineerimine ning tulemuste saavutamine kõigis põhitegevuse valdkondades: TA, õppe-, ühiskonna teenimine ning toetavate valdkondadena füüsiline keskkond, nutikad lahendused ja organisatsiooni kultuur; teadlikkuse ja võimekuse kasv jätkusuutliku arengu ning kliimaga kohanemise õpetamiseks.

Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
Jätkusuutliku ülikooli strateegia ja tegevuskavaJuuni 2023
Energiaauditi baasuuringud 2023
Jätkusuutliku ülikooli mõõdikud, nende baas- ja sihttasemete määratlemine2023
Koostöömudel tudengite jt sidusrühmade kaasamiseks 2023
Ülikooli ringmajandus strateegia ja rakenduskava väljatöötamine2024
Mustamäe linnaku kliimakava väljatöötamine2024
Liikuvuskava alusuuring2024
Jäätmekäitluskava väljatöötamine ja rakenduskava koostamine2024
Õppekavade muudatuste raamistik2023
Liikuvuskavad kõikides kampustes ja regioonides2024