Projekt

IT arendusprotsessi juurutamine ja kasutajakogemuse jagamine (sünk ALPHA) (lõpetatud)

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on lõppenud

Projekt edukalt lõpetatud

  1. Eesmärgiks on juurutada IT arendusprotsess, mis tagaks efektiivse ja läbipaistava äriprotsesside arendamise ja digitaliseerimise.
  2. Eesmärgiks on viia ülikooli peamiste IT süsteemide kasutajakogemus samalaadseks (tudengi ja õppejõu vaates). Kasutajakogemus peab olema olema samalaadne põhisüsteemides ÕIS, Moodle, Siseportaal, Tudengiportaal ja Äpp.
Projekti kasu
  • Äriprotsesside digitaliseerimine on efektiivsem ja kvaliteetsem. Selgem ja läbipaistvam on finantsvahendite kasutamine.Kasutajate teadlikkus IT arendustest ning rahulolu sellega kasvab
  • Paraneb rakenduste kasutusmugavus ja suureneb rahulolu rakendustega.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1) Arendusprotsess on juurutatud, mis tagab efektiivsema ja kvaliteetsema äriprotsesside digitaliseerimise. Arendusprojektid mis töösse lähevad on kõrgema mõjuga ja kvaliteediga ning toovad laiemat kasu. Protsess koos toetavate töövahenditega on juurutatud, protsessis olulised rollid on määratletud ja kinnitud ning arenduste portfelli ülevaade on avalik kogu ülikooli liikmeskonnale kaasa rääkimiseks. 2021
2) Välja töötatud ning juurutatud on ühtseid disaini ja kasutuskogemuse põhimõtted (ülikooli CVIst lähtudes on loodud style guide, mille komponente süsteemide üleselt kasutada), et infosüsteemides navigeerimine oleks kasutajale lihtsam, info kergelt kättesaadav ning ligipääsetavus oleks tagatud erinevatelt platvormidelt.2025