Projekt

Andmetöötluspõhimõtete ja -poliitika väljatöötamine

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Ülikooli andmete töötlemine ja kaitse ning infoturve vastab kehtestatud nõuetele ja ülikooli tegevuste/teenuste vajadustele – tagatud on vastav privaatsus ja turvalisus.

  1.  Andmete töötlemise, kaitse ja infoturbe regulatsioonide ning haldussüsteemide regulaarsete uuendamiste/täiendamiste teostamine – andmete halduse süsteemi uuendamine ja täiendamine. Andmete halduse süsteemi tehnilise lahenduse arendamine ja juurutamine.
  2. Ülikooli liikmeskonna andmekaitse ja infoturbe alane igapäevane nõustamine ja regulaarne koolitamine – andmekaitse ja infoturbe veebikoolituse väljatöötamine ja sisseseadmine. Andmekaitse ja infoturbe veebikoolituse tehnilise lahenduse arendamine ja juurutamine.
Projekti kasu
  • Turvatud on ülikooli põhi- ja tugitegevuse erinevate teenuste/ protsesside käigus töödeldavad andmed.
  • Kaitstud on üliõpilaste ja töötajate ning koostööpartnerite huvid ja privaatsus.
  • Ülikoolil on andmete töötlemise ja kaitse ning infoturbe nõuete täitmisega olemas eeldused suurte konsortsiumite juhtivaks partneriks asumisel.
  • Ennetatud on maine- ja finantskahju tekkimine.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1. Andmete töötlemise, kaitse ja infoturbe rhaldussüsteemide regulaarne uuendamine/täiendamine.
2. Ülikooli liikmeskonna andmekaitse ja infoturbe alane igapäevane nõustamine ja regulaarne koolitamine
3. Ülikooli infopoliitika ja andmetöötluse põhimõtted
3.1 teadusandmete töötlemise põhimõtted
3.2 ülikooli andmelao ja infosüsteemide põhimõtted