Protsess

Raamatupidamine

Ülikooli raamatupidamise arvestuse korraldamine vastavalt riiklikele ning ülikoolisisestele õigusaktidele.