Muuseumi teenuse osutamine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Tehnikaülikooli ja tehnikateaduste ajaloo uurimine, säilitamine ja populariseerimine.

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski

Tulemus- ja tegevusindikaatorid

Kui graafik ei ilmu vajuta “Sign in”, vajadusel ka “Request access” ja vajadusel värskenda lehte.