Protsess

Muuseumi teenuse osutamine

Tehnikaülikooli ja tehnikateaduste ajaloo uurimine, säilitamine ja populariseerimine.

Regulatsioonid
Tulemus- ja tegevusindikaatorid

Kui graafik ei ilmu vajuta “Sign in”, vajadusel ka “Request access” ja vajadusel värskenda lehte.