Uute suurnäituste loomine

Projekti omanik
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2024
Jira
Seos arengukavaga

Hindame oma ülikooli ajalugu ning neid ülikoolipere liikmeid, kes on hoidnud ja arendanud Eesti inseneri- ja tehnikaharidust.

Seisame eesti keele ja kultuuri säilimise eest, ennekõike andes eestikeelset kõrgharidust, käivitades kodumaiseid harg- ja iduettevõtteid ning arendades eestikeelset teadusruumi.

Projekti eesmärk

Atraktiivsed ja aktuaalsed näitused.

Projekti kasu

Ülikooli ajalugu on talletatud ja väärtustatud, ülikooliperes teadlikkuse kasv ülikooli ajaloost ja alma materi tunde süvenemine. Väliskülalistele ülikooli väärika ajaloo tutvustamise võimalus, õpilaste harimise kaudu ülikooli järelkasvu kasvatamine.

Tulemused ja tähtajad

Avatud on näitus "Kampus 60", valminud on dokumentaalfilm ja trükis2022
Avatud on muuseumi uus püsinäitus2024