Eksami- ja olümpiaadikooli teenuse osutamine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Eksami- ja olümpiaadikooli ülesanne on koordineerida ülikooli koostööd riigigümnaasiumite ja üldhariduskoolide põhikooli- ja gümnaasiumiastmega, korraldada ettevalmistuskursusi riigieksamiteks ja õpiabi põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele (sh ettevalmistus TalTechi sisseastumiskatseteks), korraldada kooliõpilaste olümpiaade ja ainevõistlusi ning viia läbi nendeks ettevalmistavaid kursusi ja õpitubasid.

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski

Tulemus- ja tegevusindikaatorid

Kui graafik ei ilmu vajuta “Sign in”, vajadusel ka “Request access” ja vajadusel värskenda lehte.