Protsess

Eksami- ja olümpiaadikooli teenuse osutamine

Eksami- ja olümpiaadikooli ülesanne on koordineerida ülikooli koostööd riigigümnaasiumite ja üldhariduskoolide põhikooli- ja gümnaasiumiastmega, korraldada ettevalmistuskursusi riigieksamiteks ja õpiabi põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele (sh ettevalmistus TalTechi sisseastumiskatseteks), korraldada kooliõpilaste olümpiaade ja ainevõistlusi ning viia läbi nendeks ettevalmistavaid kursusi ja õpitubasid.

Tulemus- ja tegevusindikaatorid

Kui graafik ei ilmu vajuta “Sign in”, vajadusel ka “Request access” ja vajadusel värskenda lehte.