Projekt

Gümnaasiumi valikainete programm partnerkoolidele

Lõpptähtaeg
01/01/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Kaasame partnerkoolide gümnaasiumiklasside õpilased juba varakult TalTechi õppekavadega seotud õppesse.

Projekti kasu

Ülikooli bakalaureuseõppesse astuvad paremini ettevalmistunud tudengid, teaduskondadel tekib parem kogemus ja võimalus motiveerida kooliõpilasi õpetavaid õppejõude.

Tulemused ja tähtajad
Eksami- ja olümpiaadikooli ning tehnoloogiakooli kursusetel osalenud õpilaste arv on kasvanud.2025
Gümnaasiumide valikkursuste ja neid läbinud õpilaste arv on kasvanud.2025
Partnerkoolide gümnaasiumiastme õppesuunad on TalTechi kaasabil kujundatud.2025