Gümnaasiumi valikainete programm partnerkoolidele

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
01/01/2025
Seos arengukavaga

Tehnikaülikool on nähtav Eestis ja rahvusvaheliselt. Innustame akadeemilist ülikooliperet avalikkusega suhtlema, suudame oma teadussaavutusi ka laiale üldsusele selgitada ning äratada huvi teaduse ja insenerihariduse vastu.

Projekti eesmärk

Kaasame partnerkoolide gümnaasiumiklasside õpilased juba varakult TalTechi õppekavadega seotud õppesse.

Projekti kasu

Ülikooli bakalaureuseõppesse astuvad paremini ettevalmistunud tudengid, teaduskondadel tekib parem kogemus ja võimalus motiveerida kooliõpilasi õpetavaid õppejõude.

Tulemused ja tähtajad

Eksami- ja olümpiaadikooli ning tehnoloogiakooli kursusetel osalenud õpilaste arv on kasvanud.2025
Gümnaasiumide valikkursuste ja neid läbinud õpilaste arv on kasvanud.2025
Partnerkoolide gümnaasiumiastme õppesuunad on TalTechi kaasabil kujundatud.2025