Asjaajamine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Organisatsiooni tegevuste toetamine ning sellega seotud asjaajamise korraldamine, informatsiooni kiire kättesaadavuse tagamine.

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski