Projekt

Tööstusettevõtete digitaliseerimise toetamine tehisintellekti ja robootika kasutuselevõtuga (AIRE)

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Eesmärk on tõsta teaduspõhise koostöö toel tööstusettevõtete (peamiselt VKE-de (Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete)) digiküpsust ning valmisolekut investeerida uute tehisintellekti ja robootika tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Projekti kasu

Eesti tööstuse kõrgem konkurentsivõime, parem tootlikkus, protsesside kvaliteet ja efektiivsus ülikoolidega teaduspõhise koostöö kaudu.
EDIH mõjuindikaator: Eesti tööstuse digiküpsuse tase (Digital Maturity Assessment index EK JRC metoodika alusel) on aastaks 2025.a tõusnud 25%.

Tulemused ja tähtajad
1) EDIH-AIRE käivitamine ja ettevalmistusetapp 2021-2022: 13 kuud alates 1.6.2021-30.6.2022 2021-2022
2) EK EDIH taotlus on esitatud 22.2.2022, et alustada EK toel 7-aastast projekti alates 1.7.2022.alates 2022
3) Detailne eelarve ja tegevuskava on EK-le esitatud 3 aastaks kuni 30.6.2025. Positiivse vahehindamise järgselt aastal 2025 pikendatakse rahastust veel 4 aastat kuni 2029.2025