Projekt

Vilistlaste kaasamine partnerlussuhetesse ja ülikooli arengueesmärkide realiseerimisse

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Vilistlastel on olemas selge ülevaade, kuidas nad saavad panustada ülikooli arengusse pärast lõpetamist.

Projekti kasu

Kasvab ülikooli võime ühiskonnas kaasa rääkida, kasvab ülikooli maine, kasvab rahaline tugi uurimisgruppidele, panus ühiskonna teenimisse suureneb.

Tulemused ja tähtajad
1. Vilistlasvõrgustiku tõhustamine ja laiendamine, sh järelkasvu toetamine, kuuluvustunde suurendamine tänaste üliõpilaste seas;pidev tegevus
2.Ülikooli ja vilistlaste vahelise infovahetuse korraldamine, s.h. vilistlastele info vahendamine läbi e-kirjade (vilistlaste uudiskiri kord kuus; huvitava sisu tootmine);pidev tegevus
3. Vilistlaste andmebaasi ajakohastaminepidev tegevus
4. Kodulehel info uuendaminepidev tegevus
5. Vilistlasliikumise tegevustest ülevaadete koostamine ja esitamine;pidev tegevus
6. Täiendõppe parem ettevalmistus vilistlaste vajadustest lähtuvalt ja oskuslik turundaminepidev tegevus
7. Vilistlastele suunatud ürituste ja kokkutulekute korraldaminepidev tegevus
Uued tegevused:
1. Eesmärk on korrastada/täiendada andmed ning segmenteerida vilistlaste grupid lõpetamise aasta ja eriala kaupa.2023 lõpp
2. Eesmärk on aktiveerida Vilistlaskogu ja aasta vilistlased ning suurendada Vilistlaskogu koosseisu uute aktiivsete liikmete võrra.Juuni 2023
3. Eesmärk on laiendada toimivat vilistlasvõrgustikku läbi vilistlasportaali kasutusse võtmise teiste teaduskondade poolt (majandusteaduskonnas on see juba juurutatud ning töötab). 2024