Vilistlaste kaasamine partnerlussuhetesse ja ülikooli arengueesmärkide realiseerimisse

Projekti omanik
Projektijuht
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Jira
Seos arengukavaga

Oleme sillaks eri teadusvaldkondade ja akadeemiliste põlvkondade vahel ning oskame kasutada meie vilistlaste panust ülikooli hüvanguks.

Vilistlased ja tänased üliõpilased on meie kõige suurem väärtus ja me ootame neid ülikooli juurde tagasi ennast täiendama, kogemusi jagama ja koostööle.

Projekti eesmärk

Vilistlastel on olemas selge ülevaade, kuidas nad saavad panustada ülikooli arengusse pärast lõpetamist.

Projekti kasu

Kasvab ülikooli võime ühiskonnas kaasa rääkida, kasvab ülikooli maine, kasvab rahaline tugi uurimisgruppidele, panus ühiskonna teenimisse suureneb.

Tulemused ja tähtajad

Kaasatud vilistlaste arv on kasvanud.2022