Projekt

Tugiteenuspasside ja teenustaseme standardite loomine

Lõpptähtaeg
31/12/2024
Staatus
Projekt on käivitatud

Tugiteenused on kirjeldatud teenuspasside vormides, milles määratletakse tugiteenustele teenustasemestandardid (vastutajad ning mis teenust, millal, mil viisil ja millises mahus pakutakse). Vajadusel sätestatakse teenuseosutajate vahel teenustaseme kokkulepped (SLA). Tugiteenuste teenustaseme ja kvaliteedi hindamiseks on määratletud vastavad mõõdikud.

Projekti kasu

Tugiteenused on ühtse metoodika alusel kirjeldatud ja igale tugiteenusele on sätestatud teenustaseme standardid, millele vastamist hinnatakse. Tugiteenused vastavad kasutajate ootustele. Tugiteenuste arendamine on pidevale parendamisele suunatud.

Tulemused ja tähtajad
Metoodika ja raamistiku välja töötamine ja piloteerimine2021
50% tugiprotsessi teenustest vastavad standarditele2022
90% tugiprotsessi teenustest vastavad standarditele2023
Tervikliku teenuste hindamissüsteemi (st teenustaseme standardile vastavuse hindamine) rakendamine jääb aastasse 2024.2024