Tudengisatelliidi arendus ja lennutamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Jira
Seos arengukavaga

Meie lõpetajad suudavad lahendada keerulisi päriselu probleeme, omades teaduspõhist mõtteviisi, praktilisi insenerioskusi, head enesejuhtimis- ja koostööoskust ning ettevõtlikku vaimu. Nad on valmis kandma vastutust Eesti majanduse arengu eest, olles nõutud ka rahvusvahelisel tööturul.

Projekti- ja probleemõpe läbib kõiki meie õppekavasid ning edukad ettevõtjad, juhid ja tippspetsialistid panustavad üliõpilaste haridusse.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on tudengite meeskonna poolt arendada valmis piko-satelliit koos satelliidi missiooni jaoks vajalike tugi-süsteemidega, katsetada tema toimimist ning lennutada satelliit orbiidile 4 aasta jooksul.

Projekti kasu

  • Põhiliseks kasuks on rohkem kui 100 tudengi kogemused väga praktilise, keeruka/interdistsiplinaarse ja avalikkusele nähtava projekti arendamisel.
  • Kindlasti on oluline kasu ülikooli nähtavus meedias läbi sadade äramärkimiste ajakirjanduses, raadios ja televisioonis. Kosmose projekt või satelliidi programm on üks ülikooli suurimatest-nähtavatest projektidest Eesti meedias. Täpsemalt oleme ISEAUTO projekti järel teine ülikooli suurim projekt. Meediast väljavõtted näitavad, et vahemikus 2016-2022 on kosmose projekt saanud meedias 265 kajastust. Võrdluseks ISEAUTO teema on saanud 505 kajastust, Tudengivormel 156 kajastust, Nymo 51 kajastust, Nutikas teekatend 13 kajastust. Näiteks oleme olnud kosmosekeskusega 2021 aastal televisioonis 5 korral ja raadios 6 korral.
  • Veel on kasu: kosmosetehnoloogia kompetentsi järjepidevus ja kasv ülikoolis läbi teadurite, kes hoiavad satelliidiprojekti koodibaasi, tugi-struktuure ning juhendavad tudengeid projekti arengu käigus. Kosmosetehnoloogia on kiirelt kasvav äri-valdkond, kus tulevad järgmiste aastate Eesti üks-sarvikud. Eesti osalus Euroopa Kosmoseagentuuri tegevustes oli 2021 aastal 6.7 miljonit eurot ja see kasvab – eesmärgiga 2027 aastaks jõuda 10 miljonini iga aasta kohta. See raha tuleb ESA’st tagasi otse Eesti majandusse ja võimendab Eesti kosmose-valdkonda.

Tulemused ja tähtajad

1. Satelliidi missiooni põhikontseptsioon ja esialgne disain, valmivad oluliste sõlmede prototüübid.2022 kevad-semestri lõpp
2. Satelliidi disain valmis, valmivad alamsüsteemide prototüübid.2022 sügis-semestri lõpp
3. Satelliidi esialgse prototüübi kokkupanek, funktsionaalsed testid.2023 kevad-semestri lõpp
4. Satelliidi detailne ja parandatud disain, kriitiline disaini ülevaade.2023 sügis-semestri lõpp
5. Satelliidi alamsüsteemide valmistamine ja kokkupanek, funktsionaalsed testid. Raketi lepingu sõlmimine.2024 kevad-semestri lõpp
6. Satelliidi funktsionaalsed ja keskkonna-testid (lennule kvalifitseerumine). Võimalik start kosmosesse.2024 sügis-semestri lõpp
7. Satelliidi start kosmosesse, opereerimine.2025 kevad-semester
8. Satelliidi opereerimine kosmoses, järeldused, kokkuvõtted, artiklite avaldamine.2025 sügis-semester