Projekt

Süsinikjalajälje mudel

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Projekti eesmärgiks on TalTech süsinikjalajälge mõõtva mudeli väljatöötamine. Projekti käigus kavandatud lisaeesmärgid:

  • Süsinikjalajälje inventuur (2022 baasaastal) ja mõõdikud;
  • 2035 kliimaneutraalse ülikooli tegevuskava;
  • Madala süsinikusisaldusega hanketavad;
  • Teadustöö tipptaset toetavad tegevused (mitmetasandilise süsinikjalajälje hübriidmudeli väljatöötamine ja juurutamine TalTechis, inventuuri automaatse kokkupanemise tööriista loomne ja juurutamine);
  • Õpetamise tipptaset toetavad tegevused (erinevate teadaolevate süsinikjalajälje mudelite tutvustus, TalTechis läbiviidava teadustöö protsessi peegeldus õppetöösse ja võimalused ise teadustöös osaleda).

 

Mudeli lühikirjeldus: Kogutakse olemasolevaid TalTechi süsinikjalajälge kirjeldavaid andmeid kolmest põhi andmekogust – a) hoonete energiakulu andmestik, b) liikuvuse andmestik, c) teenuste ja kaupade ostuandmestik. Kõigi tarbeks luuakse liidestus juba olemasolevate suurte andmebaasidega, näiteks liikuvusandmed tulevad Telia Crowd Insights teenuse andmebaasist, teenuste ja kaupade oma raamatupidamise programmi Microsoft NAV Dynamics andmebaasist. Mudel kuulub TalTechile.

Projekti kasu

Mõõdetav ja vähenev ülikooli süsinikujalajälg, eesmärgi 2035 kliimaneutraalne ülikool sisustamine ja progress kliimaneutraalsuse suunas. Teiste ülikoolide ja organisatsioonide kliimaneutraalsuse areng. TalTechi areng teema eestvedajana ja teenäitajana.

Oodatavad tulemused on TalTech süsinikjalajälje mudel ja selle baasil automaatse andmekogumise tööriista poolt koostatud 2022 aasta inventuur. Sama tööriista abil kogutakse ka järgnevate aastate andmed ning võimaldatakse andmete otsepilti (online dashboard). Eraldi luuakse Taltech emissioonifaktorite andmebaas avaliku veebilehena, emissioonifaktorite metodoloogia raport, tasuta süsinikjalajälje inventuuri tööriist ülikoolidele. Kaudsed oodatavad tulemused on teadus ja õppetöö tihedam seos kliimaneutraalsuse küsimustega ning teiste avalike asutustele abiks olemine sellel samal teel.

Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1.Süsinikjalajälje töömeeskond komplekteeritud (okt 2022)Okt 2022
2.Läbi viidud kohtumised töömeeskonnaga suures ringis 3x ja väiksemates ringides eraldi (dets 2022) Dets 2022
3.2035 süsinikneutraalse ülikooli KPI sisustamine (märts 2023)Märts 2023
4.2022 baasaasta inventuuri valmimine, ekspertiis (mai 2023)Mai 2023
5.Töö vormistamine ja print (juuni 2023)Juuni 2023
6.Mudeli brauseripõhise tööriista valmimine (september 2023)September 2023