TalTechi süsinikjalajälje mudeli väljatöötamine

Seos arengukavaga

Tehnikaülikool eristub kliimanutikuse ja energiasäästlikkusega ning on tuleviku linna testkeskuseks. Olenemata asukohast moodustab ülikool terviku.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on TalTech süsinikjalajälge mõõtva mudeli väljatöötamine.
Projekti käigus kavandatud lisaeesmärgid:

  • Süsinikjalajälje inventuur (2022 baasaastal) ja mõõdikud;
  • 2035 kliimaneutraalse ülikooli tegevuskava;
  • Madala süsinikusisaldusega hanketavad;
  • Teadustöö tipptaset toetavad tegevused (mitmetasandilise süsinikjalajälje hübriidmudeli väljatöötamine ja juurutamine TalTechis, inventuuri automaatse kokkupanemise tööriista loomne ja juurutamine);
  • Õpetamise tipptaset toetavad tegevused (erinevate teadaolevate süsinikjalajälje mudelite tutvustus, TalTechis läbiviidava teadustöö protsessi peegeldus õppetöösse ja võimalused ise teadustöös osaleda).

Projekti kasu

Mõõdetav ja vähenev ülikooli süsinikujalajälg, eesmärgi 2035 kliimaneutraalne ülikool sisustamine ja progress kliimaneutraalsuse suunas. Teiste ülikoolide ja organisatsioonide kliimaneutraalsuse areng. TalTechi areng teema eestvedajana ja teenäitajana.

Oodatavad tulemused on TalTech süsinikjalajälje mudel ja selle baasil automaatse andmekogumise tööriista poolt koostatud 2022 aasta inventuur. Sama tööriista abil kogutakse ka järgnevate aastate andmed ning võimaldatakse andmete otsepilti (online dashboard). Eraldi luuakse Taltech emissioonifaktorite andmebaas avaliku veebilehena, emissioonifaktorite metodoloogia raport, tasuta süsinikjalajälje inventuuri tööriist ülikoolidele. Kaudsed oodatavad tulemused on teadus ja õppetöö tihedam seos kliimaneutraalsuse küsimustega ning teiste avalike asutustele abiks olemine sellel samal teel.

Tulemused ja tähtajad

2023 märtsTalTech süsinikjalajälje inventuur 2022 ja mudel
2023 maiTalTech emissioonifaktorite andmebaas, avaliku veebilehena
2023 maiemissioonifaktorite metodoloogia raport
2023 septembertasuta süsinikjalajälje inventuuri tööriist ülikoolidele
2023 septemberTalTech süsinikjalajälje online-monitoorimissüsteemi prototüüp