Projekt

Süsinikjalajälje mudel ja selle juurutamine

Lõpptähtaeg
31/12/2024
Staatus
Projekt on käivitatud

Projekti eesmärgiks on TalTech süsinikjalajälge mõõtva mudeli väljatöötamine. Projekti käigus kavandatud lisaeesmärgid:

  • Süsinikjalajälje inventuur (2022 baasaastal) ja mõõdikud;
  • 2035 kliimaneutraalse ülikooli tegevuskava;
  • Madala süsinikusisaldusega hanketavad;
  • Teadustöö tipptaset toetavad tegevused (mitmetasandilise süsinikjalajälje hübriidmudeli väljatöötamine ja juurutamine TalTechis, inventuuri automaatse kokkupanemise tööriista loomne ja juurutamine);
  • Õpetamise tipptaset toetavad tegevused (erinevate teadaolevate süsinikjalajälje mudelite tutvustus, TalTechis läbiviidava teadustöö protsessi peegeldus õppetöösse ja võimalused ise teadustöös osaleda).

 

Mudeli lühikirjeldus: Kogutakse olemasolevaid TalTechi süsinikjalajälge kirjeldavaid andmeid kolmest põhi andmekogust – a) hoonete energiakulu andmestik, b) liikuvuse andmestik, c) teenuste ja kaupade ostuandmestik. Kõigi tarbeks luuakse liidestus juba olemasolevate suurte andmebaasidega, näiteks liikuvusandmed tulevad Telia Crowd Insights teenuse andmebaasist, teenuste ja kaupade oma raamatupidamise programmi Microsoft NAV Dynamics andmebaasist. Mudel kuulub TalTechile.

Projekti kasu

Mõõdetav ja vähenev ülikooli süsinikujalajälg, eesmärgi 2035 kliimaneutraalne ülikool sisustamine ja progress kliimaneutraalsuse suunas. Teiste ülikoolide ja organisatsioonide kliimaneutraalsuse areng. TalTechi areng teema eestvedajana ja teenäitajana.

Tulemused ja tähtajad
TalTech kliimaneutraalse ülikooli teekaardi väljtöötamine:
1. Esialgsed stsenaariumid ja mudeli sisendandmete uuendamine.Märts 2024
2. TalTech teekaardi esialgsete stsenaariumite tutvustamine.Mai 2024
3. Teekaardi stsenaariumide arutelud, TalTech teekaardi tegevuste kavandamine.Sügis 2024
4. Teekaardi stsenaariumi valik - koostöös rektoraadiga. Sügis 2024
5. Kliimaneutraalse ülikooli tegevuskava vastavalt teekaardile (stsenaariumi valikule) - 2030 ja 2035 etappidena.2025 I kv
6. KHG-mudeli uuendamine ja teistele organisatsioonidele avatud teenuse pakkumine, vastava ärimudeli väljatöötamine. 2024
7. Ülikool suunanäitajana kliimanutikates tegevustes - väliskommunikatsioon.2024