Patendiportfelli optimeerimine ja IO alase õiguskaitse toe ja teadlikkuse tõstmine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2022
Seos arengukavaga

Pöörame suuremat tähelepanu intellektuaalomandi loomisele. Kaitseme ülikooli nimel intellektuaalset omandit siis, kui see aitab meil teadussaavutusi parema ühiskonna loomiseks rakendada.

Projekti eesmärk

Eesmärk on optimeerida ülikooli patendiportfelli nõustades teadlasi ning korradades IO õiguskaitset vastavalt ülikooli ootustele ja turu nõudlusele, tõsta teadlaste IO alast teadlikkust.

Projekti kasu

Kommertsialiseerimisest tõuseb kasu teadlasele, instituudile, ülikoolile ja ühiskonnale laiemalt.

Tulemused ja tähtajad

Patendiportfell sisaldab üksnes keskmise ja/või kõrge kommertsialiseerimisväärtusega leiutisi.2022
IO koolituse läbinute arv on kasvanud ja rahulolu suurenenud.2022