Projekt

Patendiportfelli optimeerimine ja IO alase õiguskaitse toe ja teadlikkuse tõstmine

Lõpptähtaeg
31/12/2024
Staatus
Projekt on käivitatud

Eesmärk on optimeerida ülikooli patendiportfelli nõustades teadlasi ning korradades IO õiguskaitset vastavalt ülikooli ootustele ja turu nõudlusele, tõsta teadlaste IO alast teadlikkust.

Projekti kasu

Kommertsialiseerimisest tõuseb kasu teadlasele, instituudile, ülikoolile ja ühiskonnale laiemalt.

Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1. IO alane õppeaine (kõigi õppetaseme tudengitele)2024 kevadsemester
2. Tugevate uurimisrühmade meistriklass: 1) tugevate uurimisrühmade tuvastamine (2023 IV kvartal), väljavalitud uurimisrühmade meistriklass (2024 II kvartal)II kv 2024
3. IO alased koolitused - 2023 II kvartali seisuga toimunud erinevad baaskoolitused koostöös TO-ga erinevatele sihtrühmadele. Täiendavalt on plaanis teha koolitusi teemadel:II kv 2023
3.1. Üldkursused: Leiutsi-patent-kasulik mudel; Disain; Kaubamärk-ärinimi-domeeninimi-geograafiline tähis; Ärisaladus; Litsensinduse (tehnoloogiasiirde) alused.
3.2. Spetsiifilised ja valdkondlikud (nt bio, IT jms) IO alased koolitused.
4. IO, patendinduse käsiraamat teadlastele ja tugitöötajatele (info kokkupanemine, toimetamine, projekti juhtimine)