Projekt

Maine ja nähtavuse suurendamine Eestis ja rahvusvaheliselt. Projekt nr 5 – Kodulehe külastuste kasvatamine läbi Google (Lõpetatud)

Lõpptähtaeg
31/12/2023
Staatus
Projekt on lõppenud

Projekt lõpetatud!

Eesmärk kahekordistada välisveebi külastajate arvu aastaks 2025 – 1 miljonilt aastal 2021 2 miljonile aastal 2025 läbi SEM (search engine marketing, Google paid traffic, Google Ads tekstireklaamid) ja SEO (search engine optimization, Google organic traffic, kodulehe tekstide toimetamine otsimootoritele sobivaks) tegevuste. Otsustada ülikooli strateegilised top märksõnad nii valdkondade kui ootuste kaupa ning tõsta nendele vastava sisu rankingut (järjekorranumbrit) otsingutulemustes. Tõsta strateegiliste märksõnade kaudu lehele saabunud külastajate arvu (users). Parandada sisu nähtavust otsingumootoritele läbi SEO tegevuste, koolitada veebihaldureid vastavate kompetentside omamiseks.

Projekti kasu
  • Praktikas eksisteerib tugev korrelatsioon veebilehtede külastatavuse ning avaliku tähelepanu vahel. Näiteks tekitavad tugevad meediaanomaaliad, mil avalikkuse huvi pälvib mõni veebis kajastatud teema, statistikas koheselt peak’e ehk külastatavuse järsku kasvu. Ülikooli puhul on hooajalised tipud külastatavuses juuli alguses ning septembri alguses. Võib öelda, et veebistatistika peegeldab selgelt ühiskonna aktiivset huvi. Antud projekti esimeseks kasuks on üldine aktiivsete huviliste arvu kasv, mida mõõdetakse kodulehe külastajate arvu kasvuga. Suurema huviliste arvu korral on ülikoolil rohkem valikuvõimalust, kellega koostööd teha ja keda õppima või tööle võtta. Samuti kasvab teemade kandepind, sest iga huvilise lisandumisega kasvab tõenäosus, et kaasub teisigi huvilisi – inimesed räägivad aktiivselt neid huvitavatest teemadest ning tekitavad omakorda teistes inimestes huvi.
  • Teiseks kasuks on strateegilistest top terminitest huvitatud inimeste arvu kasv, mis aitab täita ootusi konkreetsetel teemadel kaasuvate inimeste osas (nt rohepööre, nutikad digilahendused, sisseastumine).
    Hästi optimeeritud koduleht muutub huvilistele palju nähtavamaks. Kasutaja eelistus (klikk) annab Google’ile signaali tõsta meie tulemusi otsingus ettepoole. Kuna lõviosa kasutajatest teeb valiku päringu esimese 3 vaste hulgas, siis allpool olevate vastete puhul meieni tõenäoliselt ei jõuta, huvilise saab endale konkurent. Tahame olla kindlasti esimese kolme seas, kui otsitakse ülikooli, sisseastumist või teaduskoostööd.
Tulemused ja tähtajad
1. SEM tegevused: määrata kriitiliselt olulised märksõnad (20), millega on soov püsida TOP3 hulgas.2022 (tehtud)
2. SEM tegevused: käivitada makstud tegevused vastavate märksõnade toetuseks.2022 (tehtud)
3. SEM tegevused: alustada uute sihtimistegevustega vastuvõtuturunduse raames tihedas koostöös meediaagentuuridega.2022 (koostöö käivitatud)
4. SEO tegevused: määrata SEO projektile juht.2022 (tehtud)
5. SEO tegevused: hankida partner ja alustada haldurite koolitusprogrammiga2022 (tehtud)
6. SEO tegevused: koolitada vähemalt 20 haldurit2022 (pooleli)
7. SEO tegevused: käivitada uudistele SEO teksti lisamise praktika.2023 (tegemisel)
8. SEM tegevused: iga aasta lõpus fikseerida tulemused ja vajadusel täpsustada märksõnade nimekirja.2023-2025
9. SEM tegevused: vajadusel sihtimise fookuse muutmine (sihtrühm, lähteriik, lähtekool).2023-2025
10. SEM tegevused: tagada iga-aastane makstud otsingu kaudu tulnud liikluse (paid search) kasv 20%, optimeerida jooksvalt eelarvet tulemuse tagamiseks.2023-2025
11. SEO tegevused: tagada koolituse võimalus igast üksusest vähemalt ühele haldurile, iga-aastaselt kasvatada koolituse läbinud inimeste nimekirja.2023-2025
12. SEO tegevused: järjepidevalt tagada avalikkust huvitavate teemade katmine SEO perspektiivist, hästi vormistatud sisulehtede tagamine.2023-2025