Projekt

Harg- ja muude iduettevõtete tekke toetamiseks tugisüsteemi loomine (lõpetatud)

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on lõppenud

Projekt lõpetatud.

Teadus- ja arengustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava järgi ei kasutata ühiskonnaprobleemide ja väljakutsete lahendamisel piisavalt teadustulemusi ja teadlaste kui ekspertide oskusteavet. Meie eesmärk on aidata Tallinna Tehnikaülikoolis sündivatel avastustel ja teadmusel jõuda ühiskonda ning ettevõtlusesse. Konkreetsem eesmärk on luua süstemaatilistest tegevustest koosnev tugisüsteem (arenguprogrammid: TalTech DeepEST ja STARTER, mentorlus, võrgustik, rahastusvõimalused) toetamaks teadlasi ning tudengeid harg- ja iduettevõtete loomisel ning IO kommertsialiseerimisel. Seeläbi suudame tulevikus efektiivselt lahendada erinevaid kriise ning rohe- ja digipöördega seonduvaid väljakutseid.

Projekti kasu
  • Tänu loodavale tugisüsteemile ja arenguprogrammidele võrsub ülikoolist rohkem uusi süvatehnoloogilisi ettevõteid ning nad jõuavad kiiremini turu- ja investorvalmiduseni.
  • Tänu sellele leiab ülikoolis loodud teadmus majanduses ja ühiskonnas rakendust ning suureneb ülikooli panus ühiskonna teenimisse.
  • See omakorda suurendab Eesti majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning parandab üldist elukvaliteeti.
Tulemused ja tähtajad
1. TalTech DeepEST 6-kuuline hargettevõtete arenguprogramm on loodud ja edukalt käivitatud.2022
2. Mentor- ja investorvõrgustik on loodud2022
3. Harg- ja iduettevõtete poliitika on kirjeldatud2023
4. Eelinkubatsiooniteenus on soovijatele kättesaadav.2023
5. Ülikooli osaluste hoidmiseks on loodud valdusettevõte. 2023
6. STARTER jätkuprogramm on loodud ja edukalt käivitatud 2023
7. Programmides osalenud tudengite arv on kasvanud2023-2025
8. Programmides osalenud teadlaste arv on kasvanud2023-2025
9. Asutatud hargettevõtete arv on kasvanud2023-2025
10. Asutatud muude iduettevõtete arv on kasvanud 2023-2025