Grandifondi loomine ja käivitamine

Projekti omanik
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2022
Seos arengukavaga

Toetame silmapaistvaid noorteadlasi, et tagada nende kiire iseseisvumine ja areng meie ülikoolipere liikmetena.

Projekti eesmärk

Luuakse TalTech rahastusmudel noorteadlastele, et teaduse projekti- ja konkurentsipõhisest tähtajalisest rahastusest tulenevat ebastabiilsust maandada. Toetada noorteadlaste iseseisvumist. Soodustada noorteadlaste järelkasvu.

Projekti kasu

  1. Noorteadlaste karjäärikindlus ja ebastabiilsuse vähendamine.
  2. Teadlaste järelkasvu tagamine.

Tulemused ja tähtajad

Edukate projektitaotluste taotlejate arv.2022
Edukate projektitaotluste arv (lävend, rahastus).2022
Projektitaotluste maht.2022