Projekt

Grandifondi loomine ja käivitamine

Lõpptähtaeg
31/12/2022
Staatus
Projekt on käivitatud

Luuakse TalTech rahastusmudel noorteadlastele, et teaduse projekti- ja konkurentsipõhisest tähtajalisest rahastusest tulenevat ebastabiilsust maandada. Toetada noorteadlaste iseseisvumist. Soodustada noorteadlaste järelkasvu.

Projekti kasu
  1. Noorteadlaste karjäärikindlus ja ebastabiilsuse vähendamine.
  2. Teadlaste järelkasvu tagamine.
  3. Teadlaste konkurentsivõime kasvatamine ja toetamine.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1. Grandisfondi tingimuste väljatöötamine - tehtud (vajadusel uuendatakse iga-aastaselt).2021 (tehtud)
2. Grandifondi käivitamine ja selleks vajalike protsesside ja tehniliste lahenduste väljatöötamine ja rakendamine - osaliselt tehtud, kuid täieneb vastavalt tagasisidele.2022 (pooleli)
3. Jooksev ja igaaastane grandifondi mõjude seire ja tulevase mahuvajaduse seire.2022 - ...
4. Grandifondi eesmärgi, tingimuste ja seiretulemuste jooksev kommunikatsioon.2021 - ...