Projekt

Ettevõtlusuudiste portaal

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Projekti üldeesmärgiks on ülikooli maine ja nähtavuse tõstmine ning akadeemilise kogukonna innustamine avalikkusega suhtlema.

Projekti spetsiifilisteks eesmärkideks on:

  1. suurendada ja kinnistada ülikooli rolli ühiskonna teenäitajana, eksperdina ja arvamusliidrina, võimaldades otsustajatel toetuda kvaliteetsele teaduslikule informatsioonile ja teadlaste arvamustele;
  2. toetada ettevõtluskoostöö mahu suurendamist, avades ülikooli uurimisrühmade kompetentse, oskusi ja võimalusi;
  3. tõsta teadlaste motivatsiooni ja tahet rääkida kergesti mõistetavas keeles oma töö sisust, olulisusest ja mõjust;
  4. tugevdada ja kinnistada ülikooli positsiooni rahvusvahelises EuroTeQ koostöövõrgustikus, viies lugejateni partnerülikoolide teadussaavutusi ja ettevõtluskoostöö näiteid.
Projekti kasu

Kõige lihtsamini mõõdetav kasu on ettevõtluskoostöö episoodide kasv ja ettevõtluslepingute mahu kasv, samas see on osa mitmetest arendustegevustest, mis hetkel plaanis. Seetõttu tuleks luua ka tagasisidesüsteem, mille kaudu on võimalik kvantitatiivselt hinnata uute kontaktide ja koostööepisoodide arvu, mis lähtusid uudistekanali kaudu huvi tekitamisest. Portaali kaudu edastatavate arvamuslugude sisust oodatav kasu nii otsustajatele kui ettevõtjatele, jällegi seda hinnata võiks tagasiside kaudu. Projekti tulemusena kasvab ülikooli maine ühiskonnas ettevõtluskoostöö partnerina ja lahenduste looja ning pakkujana, kasvab teadlaste kaasatus ülikooli mainekuvandi loomisesse ning suureneb ettevõtluskoostöö maht. Tugevneb ka rahvusvaheline koostöö, kus ülikool saab mh EuroTeQ võrgustikus demonstreerida uut instrumenti, mis kajastab ka teiste EuroTeQ ülikoolide saavutusi.

Tulemused ja tähtajad
2023 Tegevused:
a. Fookuse ja eesmärkide sõnastamine2023, Nov-Dets
b. Teemade ja partnerite kaardistus2023, Nov-Dets
c. Tehnilise ja visuaalse lahenduse ülesseadmine, veebiaadressi valik2023, Nov-Dets
d. Portaali peatoimetaja värbamine2023, Nov-Dets
e. Kokkulepete ja lepingute sõlmimine2023, Nov-Dets
f. Esialgne kaardistus koostööpartneritest (uurimisrühmade juhid, aktiivsed teadlased, ettevõtluskoostöö partnerid (ettevõtted), partnersuhete juhid)2023, Nov-Dets
g. Materjalide koondamise kokkulepe – Confluence või Sharepoint keskkondades2023, Nov-Dets
h. Juriidilise tausta loomine (kasutustingimused, vastutus jne)2023, Nov-Dets
i. Näidislugude tootmine ja analüüs2023, Nov-Dets
2024 Tegevused:
a. Järjepideva sisu tootmise käivitamine (min 5 unikaalset uudist ning refereering vajadusel koos toimetaja kommentaariga vähemalt 5 meediakajastusele nädalas) ja järjepidev käigushoidmine, olemasolevate uudiste refraseerimine portaali fookusesse – usaldusväärsuse kasvatamine, „ekspert turul“ positsioneeringu loomine2024
b. Koostööliini käivitamine portaali peatoimetaja ja kommunikatsioonitiimi vahel (Kaire Uusen, Krõõt Nõges, Epp Joala, Liisu Kirke Normak, teaduskondade kommunikatsiooniinimesed)2024
c. Andme(baaside) haldus – kes, miks. Millisel moel portaaliga kokku puutub.2024
d. Uudiskirjade saatmise käivitamine lugejaskonna kasvatamiseks2024
e. Portaali järjepidev promotsioon sotsiaalmeedia kanalites (LinkedIn, Twitter)2024
f. Ettevõtluskoostöö pakkumiste sõnastamine (läheb kasutusse ka teadusrühmade Atlase täienduses)2024
g. Üliõpilaskonna ettevõtluse teemade sidumine portaaliga2024
h. Uurimisrühmade veebide sidumine portaaliga. Ristviited.2024
2025 Tegevused:
a. Järjepideva sisu tootmise + uudiskirjade + sotsiaalmeedia süsteemi käigushoid2025
b. Lugejaskonna mahu ja kaasatuse (engagement, retention) kasvatamine2025
c. Suunatud pakkumised ettevõtetele2025
d. Välise koostöövõrgustiku kasvatamine – ettevõtted, ettevõtjad, vilistlased, StartUpid.2025
e. Uurimisrühmade veebide sidumine portaaliga. Ristviited.2025