Ettevõtluskoostöö tugiprotsesside optimeerimine ning kvaliteedi tõstmine (sh ALPHA)

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2022
Seos arengukavaga

Tallinna Tehnikaülikool on Eesti majanduse oluline mootor.

Projekti eesmärk

Eesmärk on optimeerida protsesse, pakutavaid teenuseid ning erinevate osapoolte rolle ettevõtluskoostöö valdkonnas.

Projekti kasu

Uurimisgruppide jätkusuutlik rahastamine, teadlase võimalus edeneda karjääris, pälvida tunnustust ettevõtlikkuse ja ühiskonda panustamise eest. Suureneb ettevõtete teadmusmahukus. Tõuseb ettevõtete konkurentsieelis ja suureneb majanduskasv. Panus ühiskonna teenimisse suureneb.

Tulemused ja tähtajad

Ettevõtluskoostööd toetav tugisüsteem on kirjeldatud.2022
Sise- ja välisklientidele pakutavate teenuste loetelu (koos SLA-dega) on olemas. 2022
Teenused on tehtud kättesaadavaks.2022
Lepingute ja teenustööde arv ning tulu on kasvanud.2022
Sise- ja väliskliendi rahulolu teenuse ostutamisega on kasvanud.2022