Projekt

Ettevõtluskoostöö tugiprotsesside optimeerimine ning kvaliteedi tõstmine (sh ALPHA)

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Eesmärk on optimeerida protsesse, pakutavaid teenuseid ning erinevate osapoolte rolle ettevõtluskoostöö valdkonnas.

Projekti kasu

Teadlase võimalus edeneda karjääris, pälvida tunnustust ettevõtlikkuse ja ühiskonda panustamise eest. Suureneb ettevõtete teadmusmahukus. Tõuseb ettevõtete konkurentsieelis ja suureneb majanduskasv. Panus ühiskonna teenimisse suureneb.

Tulemused ja tähtajad
Ettevõtluskoostöö kontseptsiooni väljatöötamine (täidetud), kuid ettevõtluskoostöö tugisüsteemi arendamine jätkub ka 2023 – 2025.täidetud, kuid jätkub (2023-2025)
Ettevõtluskoostöö teenuste kirjeldamine (täidetud). Teenuste kirjeldamine välisveebis on pooleli. Peale ettevõtlusprorektori ametisse asumist 24.04.2023 kooskõlastatkse pakutavate teenuste nimekiri ning esitatakse välisveebis kokkulepitud mahus.pooleli
Ettevõtluslepingute mahu kasvatamiseks (täitmata) on korraldatud mitmeid üritusi teadlaste ja ettevõtete kokkuviimiseks, on aidatud ja toetatud teadlaseid RUPi taotluse ettevalmistamisel. Teadlastele on loodud RUPi taotluse koostamise protsessijuhend ning on korraldatud RUPi infopäev, samuti on läbi viidud mitmeid kohtumisi ettevõtetega.2023 (pooleli)
Käivitatud on aktiivne koostöö erialaliitudega, mille raames korraldatakse fookusteemadel seminare ning laboritega tutvustamisi;