Riskide juhtimine

Risk 8

Majandamata õppe- ja teadustaristu elutsükkel võib takistada konkurentsivõimelist õppe- ja teadustegevust.

Regulatsioonid