Riskide juhtimine

Risk 24

Sihtfinantseeringu tagasinõuete riskid seoses hangete abikõlbmatusega. Hangetega seotud tagasinõuded tekivad üldiselt siis, kui loetakse, et sihtfinantseeringu aluseks olnud ostude hanked ei olnud korrektselt teostatud – seda ka tagasiulatuvalt uute nõuete rakendamisel.

Regulatsioonid