Riskide juhtimine

Risk 23

Väikehangete summaarne risk, mis maandamata kujul võib tekitada ülikoolile täiendavaid kahjunõudeid, rikkumisi või ettekirjutusi.

Regulatsioonid