Riskide juhtimine

Risk 22

Hankeprotsessi keerukus ja vähene operatiivsus seab ohtu teadusprojektide, koostöölepingute ning siseste arendusprojektide tähtaegse täitmise ning võib mõjutada projektidest/lepingutest saadavaid tulusid.

Regulatsioonid